FREE SHIPPING IN U.S ON ORDER $150 - FREE WORLDWIDE SHIPPING ON ORDER $350

The Childhood River

The rivers remind me about my childhood.  Let me tell you the story….
The river raised me. You may ask, “why you are saying that?”. My grandmother was actually the person that raised me and we lived next to the river. The river was like my best friend; when I was hungry I would fish and pick vegetables from it and I would cook next to it.
When I was happy, or when I was sad, the river is the first one I talked with.  The river was a good friend; it listened to me and gave  me the songs of clouds, whispering waves, gentle winds swaying over the tops of flowers, vegetables, flowers and grass on the banks.....that helps me sleep without dreaming about a little girl that had no parental love, like me. 
 So, maybe now you can understand how much I feel in love whenever I see the river.
Những dòng sông gợi nhớ về tuổi thơ của tôi. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện….
Dòng sông đã nuôi lớn tôi. Bạn có thể hỏi, “tại sao tôi lại nói như vậy?”. Thực ra Bà tôi là người đã nuôi nấng tôi và chúng tôi từng sống bên cạnh dòng sông. Dòng sông như người bạn thân nhất của tôi; khi đói tôi sẽ câu cá và hái rau và nấu ăn tại bờ sông ấy! 
Khi tôi vui, hay khi tôi buồn, dòng sông là nơi tôi thổ lộ hết nỗi niềm. Dòng sông là một người bạn tốt nhất, nó lắng nghe tôi và gửi tặng tôi những bài hát của mây, của gió, của tiếng sóng vỗ rì rào, của những cơn gió nhẹ đung đưa trên những ngọn rau, nhánh hoa, ngọn cỏ làm nên giấc ngủ no tròn không mộng mị của cô bé thiếu vắng tình cha mẹ như tôi.

1 comment

  • You look amazing!

    Ashlee B

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

×
×

Product type:
View full product info